{"status":"ok","elements":"\ufeff
\r\n
\r\n
\r\n
<\/div><\/a>\r\n\t\t\t\t\r\n <\/div>\r\n \t\t\r\n
\r\n Kas yra glitimas ir kada jis pavojingas?<\/a>\r\n <\/div>\r\n
\r\n

Ne viename sveik\u0105 gyvensen\u0105 propaguojan\u010diame tinklara\u0161tyje, da\u017enoje \u017einut\u0117je apie ka\u017ekurios Holivudo \u017evaig\u017ed\u0117s mitybos \u012fpro\u010dius, o neretai ir naujien\u0173 portal\u0173 prane\u0161imuose randame informacijos apie glitimo keliam\u0105 pavoj\u0173 m\u016bs\u0173 organizmui ir bendrai savijautai. Maisto be glitimo poreikis kiekvien\u0105 dien\u0105 auga, o kiekvienas save gerbiantis restoranas \u012f savo meniu \u012ftrauk\u0117 patiekal\u0173 be glitimo. Taigi \u2013 kas tas glitimas? […]<\/p>\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n<\/div>\ufeff

\r\n
\r\n
\r\n
<\/div><\/a>\r\n\t\t\t\t\r\n <\/div>\r\n \t\t\r\n
\r\n Meil\u0117 l\u0117k\u0161t\u0117je ir kiti \u0161vento Valentino burtai<\/a>\r\n <\/div>\r\n
\r\n

Jei sutariame kalb\u0117ti atvirai, tuomet niekas netur\u0117t\u0173 nei nustebti, nei labai pasipiktinti \u017eod\u017eiais, kad pagrindiniai moter\u0173 \u201ekoziriai\u201c \u0161v. Valentino dien\u0105 yra: a) virtuvin\u0117 artilerija; b) fantazija u\u017e u\u017evert\u0173 miegamojo dur\u0173. (O k\u0105? Vyrai pagal nutyl\u0117jim\u0105 imasi g\u0117li\u0173 ir\/ ar papuo\u0161al\u0173, taigi, \u0161is nebylus susitarimas naudingas abiem pus\u0117ms.) Nepaslaptis, kad yra vienas rakta\u017eodis, labai s\u0117kmingai sujungiantis […]<\/p>\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n<\/div>\ufeff

\r\n
\r\n
\r\n
<\/div><\/a>\r\n\t\t\t\t\r\n <\/div>\r\n \t\t\r\n
\r\n Turiu laiko pyragui, bet ne pyrago filosofijai<\/a>\r\n <\/div>\r\n
\r\n

Nesvarbu, kaip da\u017enai valgome restoranuose ar \u012fvairiuose gastropub\u2018uose \u2013 maistu kvepiantys namai vis dar randa savo viet\u0105 daugelio \u0161irdyse. Ta\u010diau ar pasteb\u0117jote, kad net ir da\u017enai gaminantys \u017emon\u0117s apie pyrag\u0173, keksiuk\u0173, ar pana\u0161i\u0173 desert\u0173 gamyb\u0105 kalba tarsi apie ypating\u0105 \u0161vent\u0119, kuriai reikia ai\u0161kios progos, pasiruo\u0161imo, ir nusiteikimo? O kiek reikia tur\u0117ti laisvo laiko \u010dia ir […]<\/p>\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n<\/div>\ufeff

\r\n
\r\n
\r\n
<\/div><\/a>\r\n\t\t\t\t\r\n <\/div>\r\n \t\t\r\n
\r\n Kal\u0117dini\u0173 saldumyn\u0173 \u017eem\u0117lapis<\/a>\r\n <\/div>\r\n
\r\n

Vienu i\u0161 Kal\u0117dini\u0173 stebukl\u0173 dr\u0105siai galima vadinti tai, kaip staiga kone visi \u2013 nuo visko jau ma\u010diusi\u0173 hipsteri\u0173 iki blizgan\u010di\u0173 pop scenos \u017evaig\u017ed\u017ei\u0173 \u2013 per \u0161ventes labiausiai laukia ir d\u017eiaugiasi ne kuo kitu, o dar savo mo\u010diu\u010di\u0173 i\u0161tobulintais receptais, patiekalais, kurie visiems pa\u017e\u012fstami dar nuo vaikyst\u0117s. Smagu pasteb\u0117ti, kad visai kaip vaikai, kurie savo mylimas […]<\/p>\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n<\/div>\ufeff

\r\n
\r\n
\r\n
<\/div><\/a>\r\n\t\t\t\t\r\n <\/div>\r\n \t\t\r\n
\r\n Stilingas Kal\u0117d\u0173 Senelis \u0161\u012fmet atne\u0161\u2026 arbatos<\/a>\r\n <\/div>\r\n
\r\n

Gal skamba ir neromanti\u0161kai, ta\u010diau pripa\u017einkime \u2013 pirmiausia juk i\u0161 ties\u0173 \u012fsimylime akimis, vertiname pagal vir\u0161elius, sutinkame pagal drabu\u017e\u012f. Nesvarbu, ar m\u016bs\u0173 \u017evilgsn\u012f patraukia gra\u017e\u016bs \u017emon\u0117s, ar esteti\u0161kai tobulai paserviruoti patiekalai restorane. Net ir tuomet, kai patraukli daikto i\u0161vaizda n\u0117ra pagrindin\u0117 jo savyb\u0117, kuria jis ir tur\u0117t\u0173 d\u017eiuginti vartotoj\u0105, i\u0161 pirmo \u017evilgsnio gra\u017e\u016bs dalykai mums […]<\/p>\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n<\/div>\ufeff

\r\n
\r\n
\r\n
<\/div><\/a>\r\n\t\t\t\t\r\n <\/div>\r\n \t\t\r\n
\r\n Konditerijos istorija: i\u0161takos ir raida<\/a>\r\n <\/div>\r\n
\r\n

\u017dymus pranc\u016bz\u0173 vir\u0117jas Raymond Oliver yra sak\u0119s, jog konditerija, tai tikslusis mokslas, kai tuo tarpu maisto gaminimas apskritai t\u0117ra nuojautos ir skonio mi\u0161inys. Juk kepant m\u0117s\u0105 n\u0117ra labai svarbu kuriais prieskoniais ir kiek j\u0105 gardinsi, svarbiausia neperlenkt lazdos. Verdant sriub\u0105 nesijaus did\u017eiulio skirtumo tarp \u012fd\u0117to \u0161auk\u0161telio ar \u0161auk\u0161to grietin\u0117s. Konditerijoje nuojautos neu\u017etenka. Siekiant nepriekai\u0161tingo rezutato, […]<\/p>\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n<\/div>\ufeff

\r\n
\r\n
\r\n
<\/div><\/a>\r\n\t\t\t\t\r\n <\/div>\r\n \t\t\r\n
\r\n Liofilizacija \u2013 lediniai krisleliai konditerijos pasaulyje<\/a>\r\n <\/div>\r\n
\r\n

Nuo seniausi\u0173 laik\u0173 \u017emon\u0117s ie\u0161kojo b\u016bd\u0173 kaip konservuoti \u012fvairius maisto produktus, kad \u0161ie nesugest\u0173, i\u0161laikyt\u0173 kuo daugiau maisting\u0173j\u0173 med\u017eiag\u0173 ir tur\u0117t\u0173 kuo ilgesn\u012f galiojimo laik\u0105. Vaisiai, uogos da\u017enai d\u017eiovinti saul\u0117je, v\u0117liau \u2013 specialiose d\u017eiovykl\u0117se. D\u017eiovinimo metu g\u0117ryb\u0117s netenka daug vitamino C, praranda savo form\u0105. Nenuostabu, jog spar\u010diai vystantis technologijoms ie\u0161kota pa\u017eangesni\u0173, ma\u017eiau tr\u016bkum\u0173 turin\u010di\u0173 b\u016bd\u0173 […]<\/p>\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n<\/div>\ufeff

\r\n
\r\n
\r\n
<\/div><\/a>\r\n\t\t\t\t\r\n <\/div>\r\n \t\t\r\n
\r\n \u0160okoladas: nuo a iki z<\/a>\r\n <\/div>\r\n
\r\n

Tas saldus \u017eodis \u2013 \u0161okoladas. Vos tik j\u012f i\u0161girdus mintyse i\u0161kyla didingas tamsios plytel\u0117s vaizdas, na, o burnoje neju\u010diomis ima kauptis seil\u0117s\u2026 Saldumyn\u0173 karalius pasi\u017eymi dosnumu, nes sugeba \u012ftikti kiekvienam skoniui. Juodasis, pieni\u0161kas, kartusis, baltasis\u2026 Koki\u0173 tik n\u0117ra jo r\u016b\u0161i\u0173? Kar\u0161tas, \u0161altas, skystas, kietas, net ir i\u0161rankiausias skonis bus patenkintas. Istorija \u0160okolado istorija sena ir […]<\/p>\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n<\/div>\ufeff

\r\n